Foldrøy Grendautval

Foldrøy grendautval er ein interesseoriganisasjon for Foldrøy skulekrins. I tillegg til styret i grendautvalet har me ein eigen arrangementskomité med ansvar for ulike tilstelningar i bygda. 

 • Svart Facebook Ikon

(kun for medlemmar)

Fokusområder: 

 

 • Trafikktryggleik og trygg skuleveg.

 • Skule.

 • Turløyper og aktivitetar knytt til skog, sjø og vatn.

 • Tilrettelegging for ymse idrettsaktivitetar.

 • Drift av Grendahuskjellaren.

 • Bussruter.

 • Trivseltiltak og arrangement for alle.

Styret i Foldrøy Grendalag 2020

 

 • Leiar: Nils Ragnar Vika

 • Nestleiar: ​Elisabeth Gjøsæther Løkling 

 • Kasserar: Ingeborg Fagerbakke

 • Sekretær: Ingunn Elise Sørvik

 • Styremedlem: Roy Arne Fylkesnes 

 • Vara: Trond Ånderå

 • Vara: Synnøve Zahl Steinsland​

 • Revisorar: Eli Anita Rødne og Kari Sortland

 • Valnemnd: Rolf Egil Furnes

Arrangementskomité 2020

 • Anders Nygård

 • Mari Tønnesen

 • Torleif Andrè Bjørknes

 • Elise Vågen

 • Hanne Blåsternes