top of page

Foldrøy Grendautval

Foldrøy grendautval er ein interesseorganisasjon for Foldrøy skulekrins. I tillegg til styret i grendautvalet har me ein eigen arrangementskomité med ansvar for ulike tilstelningar i bygda. 

 • Facebook - svarte sirkelen

(kun for medlemmar)

IMG_3950.JPG

Fokusområde: 

 

 • Trafikktryggleik og trygg skuleveg.

 • Skule.

 • Turløyper og aktivitetar knytt til skog, sjø og vatn.

 • Tilrettelegging for ymse idrettsaktivitetar.

 • Drift av Grendahuskjellaren.

 • Bussruter.

 • Trivseltiltak og arrangement for alle.

Grasrot Plakat Liggende.png

Styret i Foldrøy Grendalag 2023

 

 • Leiar: Nils Ragnar Vika

 • Nestleiar og leiar i  idrettslaget:
  Roy Arne Fylkesne
  s

 • Kasserar: Ingeborg Fagerbakke

 • Sekretær: Marius Mæland 

 • Styremedlem: Miriam Engseth

 • Vara: Gunnar Laurhammer

 • Vara: Kine Rasmussen

 • Revisorar: Eli Anita Rødne og Kari Sortland

 • Valnemnd: Mari Tønnesen og Roy Arne Fylkesnes

Arrangementskomité 2023

 • Anders Nygård

 • Kariann Mæland

 • Alexander Fjellheim

 • Dmitry Ovsyannikov

20430090_855878907903320_374892034700333
bottom of page