top of page

Foldrøy Grendautval

Foldrøy grendautval er ein interesseorganisasjon for Foldrøy skulekrins. I tillegg til styret i grendautvalet har me ein eigen arrangementskomité med ansvar for ulike tilstelningar i bygda. 

 • Facebook - svarte sirkelen

(kun for medlemmar)

IMG_3950.JPG

Fokusområde: 

 

 • Trafikktryggleik og trygg skuleveg.

 • Skule.

 • Turløyper og aktivitetar knytt til skog, sjø og vatn.

 • Tilrettelegging for ymse idrettsaktivitetar.

 • Drift av Grendahuskjellaren.

 • Bussruter.

 • Trivseltiltak og arrangement for alle.

Grasrot Plakat Liggende.png

Styret i Foldrøy Grendalag

ffff

 • Leiar: Roy Arne Fylkesnes

 • Nestleiar og leiar i  idrettslaget:
  Arild Rolfsnes​

 • Kasserar: Marius Mæland

 • Sekretær: Rengin Zeibar

 • Styremedlem: Miriam Engseth

 • Vara: Gunnar Laurhammer

 • Vara: Dmitry Ovsyannikov

 • Revisorar: Eli Anita Rødne og Kari Sortland

 • Valnemnd: Mari Tønnesen og Nils Ragnar
  Vika

Arrangementskomité

 • Kariann Mæland

 • Alexander Fjellheim

 • Julie Fjellheim

 • Veronica Gjerde

 • Torleif Andre Bjørknes

20430090_855878907903320_374892034700333
bottom of page