Foldrøy Grendautval

Foldrøy grendautval er ein interesseoriganisasjon for Foldrøy skulekrins. I tillegg til styret i grendautvalet har me ein eigen arrangementskomité med ansvar for ulike tilstelningar i bygda. 

 • Svart Facebook Ikon

(kun for medlemmar)

IMG_3950.JPG

Fokusområder: 

 

 • Trafikktryggleik og trygg skuleveg.

 • Skule.

 • Turløyper og aktivitetar knytt til skog, sjø og vatn.

 • Tilrettelegging for ymse idrettsaktivitetar.

 • Drift av Grendahuskjellaren.

 • Bussruter.

 • Trivseltiltak og arrangement for alle.

Grasrot Plakat Liggende.png

Styret i Foldrøy Grendalag 2021

 

 • Leiar: Nils Ragnar Vika

 • Nestleiar og leiar i  idrettslaget:
  Ingunn Elise Sørvik

 • Kasserar: Ingeborg Fagerbakke

 • Sekretær: Elisabeth Gjøsæther Løkling 

 • Styremedlem: Roy Arne Fylkesnes 

 • Vara: Mari Tønnesen

 • Vara: Synnøve Zahl Steinsland​

 • Revisorar: Eli Anita Rødne og Kari Sortland

 • Valnemnd: Rolf Egil Furnes

Arrangementskomité 2021

 • Anders Nygård

 • Hanne Blåsternes

 • Sigurd Barane

 • Christina Stølen

 • Miriam Engseth

20430090_855878907903320_374892034700333