Skule, SFO og FAU

Foldrøy barneskule

Foldrøy skule er ein 3-delt borneskule med 38 elevar i 2020/2021. Skulen ligg på austsida av Bømlo med utsikt over Stokksundet. Skulen har eigen skulefritidsordning, skulebibliotek og fleirbrukshall som er blitt ei storstove for heile bygda. Ved Folderøy skule har elevane symjeundervisning i 2. og 3. klasse og brukar læringsplattforma it`s learning.  

På Foldrøy skule står meistring og samspel i fokus og me har ein visjon om å sjå kvar einskild elev sine behov og støtta eleven i utviklinga på ein god måte.

To gongar i veka er det eit tilbod om leksehjelp etter skuletid. 

I 2018 vart det laga ny sløydkjellar på skulen.

Hamnavegen 21, 5428 Foldrøyhamn
 

53 42 35 82 

53 42 35 83 (lærarrom)

foldroy.skule@bomlo.kommune.no

46 85 92 09

Skulefritidsordning (SFO)

Anita Sortland og Elisabeth Kvelland har ansvar for SFO på Foldrøy skule. Skulefritidsordninga er open kvar morgon frå kl. 07.00 og etter skuletid kvar dag til kl. 16.00. ​

I 2018 stod det nye flotte SFO-bygget "Huset" ved sida av skulen klart til bruk til glede for store og små.

FAU

Foreldreutvalet (FAU) arbeider for å knyte band mellom skule og heim, og bidra til aktivitet i nærmiljøet. 

SU: Samarbeidsutvalget. SMU: Skulemiljøutvalget.

Styret 2020:

 

Leiar: John Even Alfsvåg

Nestleiar: Linn Therese Turøy Fylkesnes

Kasserar og SU/SMU: Eli Anita Rødne

Styremedlem og SU/SMU: Øyvind Turøy

Skrivar: Ragna Folgerø Alvsvåg 

28828027_10213722160639769_6990686863213