top of page

Skule, SFO og FAU

Foldrøy barneskule

Foldrøy skule er ein 3-delt borneskule med 34 elevar i 2022/2023. Skulen ligg på austsida av Bømlo med utsikt over Stokksundet. Skulen har eigen skulefritidsordning, skulebibliotek og fleirbrukshall som er blitt ei storstove for heile bygda. Ved Folderøy skule har elevane symjeundervisning i 2. og 3. klasse og brukar læringsplattforma it`s learning.  

På Foldrøy skule står meistring og samspel i fokus og me har ein visjon om å sjå kvar einskild elev sine behov og støtta eleven i utviklinga på ein god måte.

To gongar i veka er det eit tilbod om leksehjelp etter skuletid. 

I 2018 vart det laga ny sløydkjellar på skulen.

Hamnavegen 21, 5428 Foldrøyhamn
 

53 42 35 82 

53 42 35 83 (lærarrom)

foldroy.skule@bomlo.kommune.no

46 85 92 09

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og fritidstilbod for elevar i 1.-4. klasse, der ein legg vekt på utfalding, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Funksjonshemma born kan delta opp til 7. klasse. Det er omlag 17 elevar på SFO, på Foldrøy skule (2022).

I 2018 stod det nye flotte SFO-bygget "Huset" ved sida av skulen klart til bruk til glede for store og små.

FAU

Foreldreutvalet (FAU) arbeider for å knyte band mellom skule og heim, og bidra til aktivitet i nærmiljøet. 

SU: Samarbeidsutvalget. SMU: Skulemiljøutvalget.

Styret 2022/2023:

  • Leiar: Elise Vågen

  • Nestleiar: Ragna Alvsvåg Folgerø

  • Kasserar: Eli Anita Rødne

  • Styremedlem: Sigurd Barane

  • Styremedlem:  Redi Youssef

  • Styremedlem: Hanne Borlaug Blåsternes

28828027_10213722160639769_6990686863213
bottom of page