top of page
Foldrøy aktivitetspark.png

Ideen om ein aktivitetspark på Foldrøy starta ved at tidlegare rådmann vart invitert av rektor til Foldrøy skule for å sjå på uteområdet. Elevane hadde lite å aktivisere seg med på skulens område og rådmannen meinte at her må me tenka større og få til noko stort. Han meinte at me kunne sjå mot Rubbestadneset og måten det var organisert på der for å få til noko liknande i Foldrøy. 

Rektor engasjerte FAU som tok tankane og visjonen om å samle bygda om ein aktivitetspark vidare.  Me har no satt saman eit styre med representantar frå lag og organisasjonar i bygda vår og ser at dette er det me treng for å få ei meir «levande bygd».

Me ser at det er behov for ikkje berre leikeapparat for elevane ved skulen, men at dette også kan skapa samlingsrom for heile bygda vår. Me treng gode samlingspunkt og rom for å møtast, både i fysisk aktivitet og leik og for å skapa sosiale relasjonar. Dette tenker me er attraktivt for lokalmiljøet og kan vera med å trekka nye tilflyttarar til Bømlo og Foldrøy.

Me ligg sentralt til på Bømlo og her er ein attraktiv stad å busetja seg. Me har no mogelegheit til å gjera noko samlande for alle.

Tanken er at aktivitetsparken skal ha eit aktivitetstilbod som famnar om alle aldrar og bidrar til både fysisk og mental folkehelse.

 

Foldrøy Aktivitetspark er eit samarbeid mellom alle lag og organisasjonar i bygda:

  • Foldøy Skule v/elevar, rektor og FAU

  • Foldrøy Grendautval

  • Foldrøy Idrettslag

  • Speidaren

  • Foldrøy Kvinne- og familielag

  • Foldrøy Petanque

Bilde1.png
Prosjekttrinn.JPG

Styret for 2023 består av: 

Styreleiar: Anne Merete Lydersen Grønås

Nestleiar: Arild Rolfsnes

Styremedlem: Eli Anita Rødne (kasserer)

Styremedlem: Nils Ragnar Vika (leiar av Foldrøy grendautval)

Styremedlem: Linn Iren Størkson Hidle (skrivar)

Styremedlem: Vibeke Dahl (rektor Foldrøy skule)

Kontakt oss: aktivitetspark@foldroy.no

bottom of page