Aktivitetspark

På Foldrøy ønskjer me å lage ein aktivitetspark knytt til Foldrøy skule. Meir informasjon kjem!

Styret vart oppretta i 2020 og består av:

Styreleiar: Anne Merete Lydersen Grønås

Nestleiar: Arild Rolfsnes

Styremedlem: Roy Arne Fylkesnes (kasserer)

Styremedlem: Nils Ragnar Vika (leiar av Foldrøy grendautval)

Styremedlem: Linn Iren Størkson Hidle (skrivar)

Styremedlem: Vibeke Dahl (rektor Foldrøy skule)