top of page
Foldrøy aktivitetspark.png

Ideen om ein aktivitetspark på Foldrøy starta ved at tidlegare rådmann vart invitert av rektor til Foldrøy skule for å sjå på uteområdet. Elevane hadde lite å aktivisere seg med og rådmannen meinte at her må me tenka større. Han tipsa om å sjå mot Rubbestadneset og måten dei hadde organisert seg der. 

Rektor engasjerte FAU som tok tankane og visjonen om å samle bygda om ein aktivitetspark vidare. I 2020 satt me saman eit styre med representantar frå lag og organisasjonar på Foldrøy. Målet er å saman skapa meir liv i bygda, med gode områder for både fysisk aktivitet og sosial samankomstar.

Me ligg sentralt til på Bømlo og her er ein attraktiv stad å busetja seg. Me har no mogelegheit til å gjera noko samlande for alle.

Tanken er at aktivitetsparken skal ha eit aktivitetstilbod som famnar om alle aldrar og bidrar til både fysisk og mental folkehelse.

 

Foldrøy Aktivitetspark er eit samarbeid mellom alle lag og organisasjonar i bygda:

  • Foldrøy skule v/elevar, rektor og FAU

  • Foldrøy grendautval

  • Foldrøy idrettslag

  • Speidaren

  • Foldrøy kvinne- og familielag

  • Foldrøy petanque

 

Kontakt oss: aktivitetspark@foldroy.no

Bilde1.png

Prosjekttrinn

Her er ei skisse over planane våre. Nokre av trinna er allereie gjennomført.

Prosjekttrinn.JPG

Styret

Styret for 2023 består av: 

Styreleiar: Anne Merete Lydersen Grønås

Nestleiar: Arild Rolfsnes

Styremedlem: Eli Anita Rødne (kasserer)

Styremedlem: Nils Ragnar Vika (leiar av Foldrøy grendautval)

Styremedlem: Linn Iren Størkson Hidle (skrivar)

Styremedlem: Vibeke Dahl (rektor Foldrøy skule)

Våre gode sponsorar!

Me er svært takksame for all stønad til prosjektet. 

sparebanken-vest-logo.png
vestland-fylkeskommune_rgb_1.jpg
cropped-lm-logo-color.webp
LOGO_FK_POS(1).png
last ned (3).png
bottom of page