top of page

Om Foldrøy

Foldrøy (Folderøy, Foldrøyhamn) ligg flott til langs sjøen på austsida av øya Bømlo, i Sunnhordland. Frå Foldrøy har ein utsikt mot blant anna Stokksundet, Dåfjorden, Stord Lufthamn Sørstokken, Fitjar- og Stordfjella og trekantsambandet. Nokre husstandar har også utsikt over Bjørnefjorden og Os.

I dag er det omlag 370 personar busett på Foldrøy. Trivsel, natur og godt samhald er ord som kjenneteikner bygda vår. Her er ein omgitt av vakker natur med umiddelbar nærleik til sjø, skog og vatn. Det er heller ikkje langt til Bømlo sitt høgaste fjell; Siggjo (474moh). 

På Foldrøy har me eit rikt utval av lag og organisasjonar, som saman jobbar for at Foldrøy skal vera ein god plass å leva og bu. Nokre av desse er Foldrøy Grendautval og idrettslag, arrangementskomiteen, FAU, Foldrøy kvinne-og familielag og Foldrøy speidarlag.

Tilkomst til Foldrøy

Foldrøy er plassert omlag midt mellom dei to sentrumskjernene Svortland og Leirvik med mellom 12-17 min køyring til begge stader. I 2017 opna ein stor del av vegprosjektet "Bømlapakken" med ny hovudveg mellom Siggjarvågen og Stokkabekken. Den nye vegstrekninga har flytta gjennomfartstrafikken ut frå bygda vår og ligg no svært praktisk til for oss på Foldrøy. Bussrutene går fortsatt på den "gamle" vegen.

Tvers over Stokksundet frå Foldrøy ligg flyplassen Sørstokken. Dette er ei populær pendlerrute til Oslo (55min) med daglege avgongar fram og tilbake. 

Frå Rubbestadneset (10 min Foldrøy) går det hurtigbåt i rute til Bergen. Turen tek omlag 1,5 t.  

Nokre praktiske lenkjer for kollektivtransport

Bilete

59°47'39.1"N, 5°18'19.1"E

Dronefilm frå Foldrøy

bottom of page