top of page

Om Foldrøy

59°47'39.1"N, 5°18'19.1"E

Foldrøy (Folderøy, Foldrøyhamn) er ei bygd som ligg flott til langs sjøen på austsida av øya Bømlo, i Sunnhordland. Frå Foldrøy har ein utsikt mot blant anna Stokksundet, Dåfjorden, Stord Lufthamn Sørstokken, Fitjar- og Stordfjella og trekantsambandet. Nokre husstandar har også utsikt over Bjørnefjorden og Os.

I dag er det omlag 370 personar busett på Foldrøy. Trivsel, rik natur og godt samhald kjenneteikner bygda vår. Her er ein omgitt av vakker natur med umiddelbar nærleik til sjø, skog og vatn. Det er heller ikkje langt til Bømlo sitt høgaste fjell; Siggjo (474moh). 

Lag og organisasjonar

På Foldrøy har me mange lag og organisasjonar som blant anna jobbar for at Foldrøy skal vere ein god plass å bu.

Nokre av desse er 

Tilkomst til Foldrøy

Foldrøy er plassert omlag midt mellom dei to sentrumskjernene Svortland og Leirvik med mellom 12-17 min køyring til begge stader. I 2017 opna ein stor del av vegprosjektet "Bømlapakken" med ny hovudveg mellom Siggjarvågen og Stokkabekken. Den nye vegstrekninga har flytta gjennomfartstrafikken ut frå bygda vår og ligg no svært praktisk til for oss på Foldrøy. Bussrutene går fortsatt på den "gamle" vegen.

Tvers over Stokksundet frå Foldrøy ligg flyplassen Sørstokken. Dette er ei populær pendlerrute til Oslo (55min) med daglege avgongar fram og tilbake. 

Frå Rubbestadneset (10 min Foldrøy) går det hurtigbåt i rute til Bergen. Turen tek omlag 1,5 t.  

Nokre praktiske lenkjer for kollektivtransport

Bilete

Dronefilm frå Foldrøy

bottom of page