top of page

Stadsnamn på Foldrøy

Foldrøyhamn.jpg

​For ca. 30 år sidan var det ein del personar på Bremnes som samla inn og registrerte stadsnamn i forskjellige bygder rundt om i gamle Bremnes kommune. Informasjonen vart manuelt registrert på gamle økonomiske kommunekart og på handskrivne lister. Dette blei så levert til kultur-kontoret i kommunen og har sidan den gong liggje i nokre skuffer.

 

Dette er no teke fram att og fleire personar har starta med å registrere materialet elektronisk. Det er Bremnes Sogelag som eig prosjektet, og Terje Anthun har teke på seg arbeidet med å samle inn og registrere namn for Foldrøy-området. 

Under finn du åtte PDFar som inneheld informasjon om stadsnamn på Foldrøy:

  1. Informasjon om arbeidet med stadsnamninnhenting

  2. Kart Foldrøy

  3. Liste Foldrøy

  4. Kart Holmen

  5. Kart rundt Holmen

  6. Liste Holmen

  7. Baståsen

  8. Kompassrosa på Høgestølen

bottom of page